Bestyrelse

NYE REGLER FOR UDLEVERING AF ELMÅLERE

Den 1. april sker der ændringer på elmarkedet, og det får også betydning for landets ca. 5.000 aktive el-installatører, når de skal oprette et målepunkt og have udleveret en elmåler for eksempel til et nyt hus eller en udvidelse.

Af Jesper Tornbjerg
Forbrug, Teknologi, Marked
23. februar 2016

· Elnetselskaberne må ikke længere udlevere en elmåler, før kunden har valgt en elhandler, påpeger projektleder Louise Carina Jensen fra Dansk Energi, der administrerer Installationsblanketten på vegne af alle de danske elnetselskaber undtagen DONG Energy, der har sin egen blanket (ISB).

Bag de nye regler ligger en beslutning i Folketinget om en reform af elmarkedet. Med indførelse af den såkaldte Engrosmodel overtager elhandelsselskaberne pr. 1. april al kundekontakt fra elnetselskaberne. Fremover skal elkunderne kontakte elhandlerne for eksempel ved flytninger og tekniske problemer, og det vil udelukkende være elhandleren, der opkræver betaling for elforbrug, abonnementsbetaling samt alle afgifter og eventuelle gebyrer.
Selve tilslutningsbidraget ved tilslutning af nye målepunkter til elnettet eller udvidelse af eksisterende effektbehov vil dog fortsat blive opkrævet direkte fra netselskabet.


I forbindelse med reformen skal installatører især være opmærksom på den nye arbejdsgang i forbindelse med nye sager: 
· Loven siger meget klart, at før kunden har valgt elhandler, må elnetselskabet ikke uddele en elmåler. Derfor er det vigtigt, at elinstallatørne er med til at gøre elkunderne opmærksom på det, så der ikke sker unødige forsinkelser, fastslår Louise Carina Jensen.

Installatører kan og skal fortsat lave det forberedende ’papirarbejde’ på www.installationsblanket.dk, der årligt har ca. 40.000 sager, og på DONG Energys ISB.

Før et netselskab anviser tilslutningspunkt over for installatøren, sender det også information til elkunden om aftagenummer samt information om nødvendigheden af valg af elleverandør. Hvis man som installatør opererer i DONG Energys netområde, vil aftagenummeret fremgå af direkte af blanketten.

Bag skiftet af kundekontakt fra elnetselskaber til elhandelsselskaber ligger også betydelige ændringer ’bag kulisserne’ i form af et gigantisk it-projekt. Al datatrafik mellem de involverede aktører skal fremover ske via en central DataHub administreret af Energinet.dk.


I forbindelse med overgangen til Engrosmodellen den 1. april vil Energinet.dk lukke DataHub’en i nogle dage, og det vil få betydning også for installatører hen over påskedagene.

DONG Energys installationsblanket vil være lukket fra fredag den 18. marts til og med den 1. april, og påwww.installationsblanket.dk vil det fra onsdag den 23. marts til mandag den 4. april ikke være muligt for elnetselskaberne at behandle sager og udlevere målere. Installatører kan dog fortsat oprette nye tilmeldinger og se sine igangværende sager.

 

Besøg Dansk Energis hjemmeside for flere informationer og nyheder på energiområdet.